Regulamin kaucji

 1. W celu potwierdzenia terminu wykonania usługi niezbędne jest uiszczenie kaucji.
 2. Kaucję należy wpłacić w przeciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania danych do przelewu.
 3. Wysokość kaucji ustalana jest indywidualnie dla każdej rezerwacji i zależna jest od przewidzianej liczby osób które mają skorzystać z usługi oraz czasu trwania rezerwacji.
 4. O rezygnacji z usługi należy powiadomić telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Kaucja zwracana jest:
 6. w całości – w przypadku gdy informacja o której mowa w punkcie 4. zostaje przekazana na 12 lub więcej dni przed planowanym terminem wykonania usługi;
 7. pomniejszona o 100 zł – w przypadku gdy gdy informacja o której mowa w punkcie 4. zostaje przekazana między 11. a 7. dniem przed planowanym terminem wykonania usługi;
 8. pomniejszona o 150 zł – w przypadku gdy gdy informacja o której mowa w punkcie 4. zostaje przekazana między 6. a 3. dniem przed planowanym terminem wykonania usługi;
 9. pomniejszona o 200 zł – w przypadku gdy gdy informacja o której mowa w punkcie 4. zostaje przekazana między 2. a 1. dniem przed planowanym terminem wykonania usługi.
 1. W przypadku odwołania rezerwacji w jej dniu lub niestawienia się w terminie zwrot kaucji nie przysługuje.
 2. W przypadku, gdy rezerwacja została dokonana na 14. do 1. dnia przed terminem wykonania usługi i dokonano odwołania rezerwacji przynajmniej na jeden dzień przed planowanym terminem wykonania usługi kwota zostaje zwrócona w całości.
 3. W przypadku gier na arenach zewnętrznych lub gier z dojazdem do klienta na terenie niezadaszonym, gdy odwołanie następuje z powodu złych warunków pogodowych – kaucja zwracana jest w całości.
 4. Jeżeli klient udowodni, że uczestnictwo w grze było niemożliwe z powodu zachorowania, kontuzji lub innego niemożliwego do przewidzenia zdarzenia losowego związanego ze zdrowiem osób mających skorzystać z usługi i dotyczyło ono: a) przynajmniej 20% zapowiedzianych uczestników; b) jubilata lub solenizanta w przypadku przyjęć urodzonych/imieninowych; c) pana młodego/pani młodej w przypadku wieczoru kawalerskiego/panieńskiego d) opiekuna grupy w przypadku wycieczek szkolnych/półkolonii – kaucja zwracana jest w całości. Przy czym fakt, że jest to rezerwacja urodzinowa/imieninowa lub związana z organizacją wieczoru kawalerskiego/panieńskiego lub związana z wycieczką szkolną/półkolonią musi być zgłoszony przy dokonywaniu rezerwacji.
 5. Organizator może odstąpić od konieczności przedstawienia przez klienta dowodów zaistnienia zdarzeń wymienionych w punkcie 9. w sezonie zwiększonej zachorowalności.
 6. Niezależnie od powodu, dla którego klient nie może przybyć na rezerwację, istnieje możliwość jednorazowego jej przełożenia na inny dostępny termin.
 7. W przypadku przełożenia rezerwacji na nowy termin zgodnie z punktem 11, a następnie odwołania takiej rezerwacji, zwrot kaucji podlega zasadom określonym w pierwotnym terminie rezerwacji. Oznacza to, że odwołanie rezerwacji będzie rozpatrywane zgodnie z zasadami zwrotu kaucji obowiązującymi dla pierwotnego terminu rezerwacji, a nie dla nowego terminu.
 8. W szczególnych przypadkach kwestia zwrotu kaucji może zostać ustalona indywidualnie z klientem.